klub stereoskopické fotografie

novinky

6. 1. 2021 kongres ISU přesunut kvůli Covidu na rok 2022.

pracuje se na přestavbě klubových stránek

kontakt

klub(zavynáš)stereofotograf.eu

na činnosti se podílejí

Technické muzeum v BrněTechnické muzeum v Brně
kruh přátel TMB - sekce Stereovize

GALI-3DGALI-3D - dodavatel 3D zobrazovacích technologií

TRIDAKTstudio TRIDAKT - 3D galerie, odkazy, potřeby a pomůcky

http://www.stereofotky.cz/Galerie stereoskopických fotografií

http://stereofotografie.matej.boha.cz/Matěj Boháč - stereoskopické projekce

Kdo jsme

Volné seskupení nadšenců i seriózních občanů, stižených zájmem o stereofotografii. Klub je prostorem pro sdílení zkušeností, poznatků a zejména výsledků naší práce. Hlavní činností jsou občasná setkání za účelem prezentace a kritiky našich snímků a pracovních postupů. Datum nejbližších setkání se dozvíte v sekci akce.

Klub úzce spolupracuje s Technickým muzeem v Brně, v rámci sekce "Stereovize" kruhu přátel TMB.

Klub je součástí mezinárodní asociace ISU (International Stereoscopic Union).

synchronizovaná dvojice Canon S90

Co je stereofotografie?

Stereofotografie (též méně přesně "3D fotografie") je fotografie zachycující prostor. Jedním ze způsobů, kterými lidský mozek posuzuje vzdálenost pozorovaných předmětů, je dvouoké vidění. Díky rozdílné poloze obou očí je obraz z každého z nich lehce odlišný a vyhodnocením obou dílčích obrazů v mozku vzniká prostorový vjem. Stereofotografie využívá tohoto jevu a spočívá v pořízení dvou snímků z mírně odlišné polohy, z nichž každý je následně prezentován jednomu oku.

Vznikají tak dva oddělené technické problémy: zachycení dvojice odpovídajících snímků a zprostředkování patřičného obrazu pro každé oko. Pro správný výsledek je nutné při snímání i zobrazení dodržovat přesná pravidla. Zejména složitost a náročnost kvalitních metod zobrazení vždy byla příčinou malého rozšíření stereofotografie.

Stereofotografie vznikla nedlouho po objevu fotografie samotné a v minulosti bylo několik období, kdy dosáhla širší popularity - především na přelomu 19. a 20. století a v 50. letech 20. století v souvislosti s rozvojem barevného pozitivního filmu. Společně s rozšířením digitální fotografie se nyní do podvědomí dostávají především anaglyfy, stereoskopické snímky zpracované pro prohlížení červeno-modrými brýlemi. Této metodě nelze upřít její jednoduchost, existují ale nesrovnatelně kvalitnější způsoby zobrazení, klasické i digitální, a stereofotografii, jako mnohem serióznější obor, nelze zjednodušit pouze na tuto metodu.

více v sekci knihovna

různé vybavení pro stereofotografii

Kodex klubu

Členem se může stát každý, bez rozdílu věku, vyznání, národnosti, pohlaví, vzdělání i majetnosti; jedinou podmínkou je aktivní zájem o stereofotografii nebo související obory. Členské příspěvky jsme nezavedli a doufáme, že nás situce nedonutí je zavést. Drobné výdaje spojené s činností (například poplatek za naše členství v ISU) se daří pokrýt dobrovolnou sbírkou.

Cíle klubu:

Jak se stát členem?

Zašlete nám na sebe spojení (nebude zveřejněno), přijďte se domluvit na nějakou z našich akcí... Oceníme, když nám pošlete krátkou stať popisující váš vztah ke stereofotografii, popřípadě nám dáte souhlas s jejím uveřejněním v sekci členové.